ΑρχικηΣελιδα > Εισκσπηση > ΠρόβλημαΔημόσιαςΥγείας
  ΠρόβλημαΔημόσιαςΥγείας
 

Συχνότητα εκδήλωσης  και Επιπολασμός

Μια μελέτη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) αναφέρει πολύ μικρές διαφοροποιήσεις σχετικά με  τη συχνότητα εκδήλωσης της νόσου παγκόσμια, τα δε ποσοστά  εκδήλωσης της σχιζοφρένειας εμφανίζονται κοινά στις αναπτυγμένες και τις αναπτυσσόμενες χώρες. Όταν χρησιμοποιήθηκε ένας σαφής ορισμός της σχιζοφρένειας, η επίπτωση της σχιζοφρένειας εμφανίστηκε να είναι μεταξύ 7 και 14 για κάθε 100.000 άτομα  στις περιοχές που ερευνήθηκαν. Όταν γίνεται χρήση ενός λιγότερο σαφούς  ορισμού, επίπτωση της νόσου εμφανίζεται αυξημένη. Όταν περιλαμβάνονται και άλλες ψυχωτικές καταστάσεις  που σχετίζονται με τη σχιζοφρένεια, η επίπτωση είναι υψηλότερη και παρατηρείται αξιοσημείωτη διαφορά  μεταξύ των χωρών (Jablenskyκαι συν. 1992,Jablensky1995).

Αναπηρία και Προβλήματα που προκαλούνται από τη Σχιζοφρένεια

Οι διακρίσεις εξ αιτίας της σχιζοφρένειας αυξάνουν τον πόνο του ασθενούς. Όσοι βρίσκονται κοντά στο άτομο που πάσχει υποφέρουν επίσης μιας και σημαδεύονται από το στίγμα της ασθένειας. Έχει υπολογιστεί ότι το 1991, η σχιζοφρένεια κόστισε στις Ηνωμένες Πολιτείες 19 δισεκατομμύρια δολάρια σε άμεσες δαπάνες και 46 δισεκατομμύρια από χαμένη παραγωγικότητα συνολικά δηλαδή περίπου 65 δισεκατομμύρια. Τα νούμερα αυτά απεικονίζουν τα οικονομικά βάρη που προκύπτουν από αυτήν την ασθένεια, που μαστίζει τις ζωές εκατομμυρίων ατόμων και των οικογενειών τους (Wyattκαι συν. 1995). Πρόσφατες έρευνες  που αποτίμησαν το συνολικό βάρος της σχιζοφρένειας βρήκαν ότι η νόσος προκαλεί απελπισία, έλλειψη παραγωγικότητας, χαμηλό επίπεδο ζωής και δευτερογενή ψυχικά και ιατρικά προβλήματα στους πάσχοντες και τις οικογένειές τους (Thornicroft&Tansella1996).

_______________________
Return to the top of the article