ΑρχικηΣελιδα > Εισκσπηση > Συνέπειες του Στίγματος
 
 

Ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για την επιτυχή αντιμετώπιση και διαχείριση της σχιζοφρένειας είναι το στίγμα που συνοδεύει αυτήν τη διαταραχή. Το στίγμα μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές διακρίσεις που επιδεινώνουν άσκοπα τα προβλήματα των ατόμων με σχιζοφρένεια.  Τέτοιες διακρίσεις μειώνουν τον αριθμό των πόρων για την αντιμετώπιση της σχιζοφρένειας, τη διαθεσιμότητα  χώρων στέγασης, τις ευκαιρίες για εργασία και κοινωνικές συναναστροφές, δημιουργώντας προβλήματα που στην συνέχεια αυξάνουν ακόμα περισσότερο το στίγμα που σχετίζεται με την ασθένεια. Το στίγμα που σχετίζεται με την σχιζοφρένεια, οδηγεί σε συχνές στρεβλές αναπαραστάσεις από τα ΜΜΕ, που με την σειρά τους βοηθούν στη διαιώνιση των αρνητικών στερεότυπων. Το στίγμα που συνοδεύει αυτόν που έχει σχιζοφρένεια μπορεί να έχει αρνητική επίδραση στην πορεία και την έκβαση της ασθένειας αυτής καθ’ αυτής. Εν τέλει το στίγμα εξ αιτίας της σχιζοφρένειας δεν επηρεάζει μόνο αυτούς που έχουν τη νόσο αλλά και τις οικογένειές τους, τους ανθρώπους που τους φροντίζουν καθώς και  τους παρέχοντες φροντίδα υγείας.
_______________________
Return to the top of the article